RSS 2 Feed

Hoogtij en hoog water

altamarea07.jpg

Op internet is nu op tal van plaatsen te lezen dat Venetië onder water staat.
Dat is maar zeer ten dele waar.  Deze week zijn elke nacht inderdaad wel delen van de stad overstroomd, maar de enigen die daar last van hebben zijn winkeliers en mensen die op de beganegrond wonen: die moeten maatregelen nemen om de boel binnen droog te houden.

De meeste toeristen merken het niet eens, die liggen op acqua altatijd in bed. Tegen de tijd dat ze opstaan is het water al lang weer weggetrokken. Zo lang  duurt vloed per slot van rekening niet, zelfs niet tijdens springtij.
De enige uitzondering is vannacht, kerstnacht. Wie naar de nachtmis wil doet er goed aan rubber laarzen aan te trekken.
Morgen, 25 december, is het ergste alweer voorbij. Ook de bewoners en winkeliers kunnen ’s nachts dan met een gerust hart gaan slapen.

Gepost in Dagelijks leven, Feesten door Admin
Tags: ,
9 Comments »

Vogelvredesmissie?

mus-venezia

Het is een goede mussenwinter. Geen idee waardoor het komt, maar er zijn veel meer mussen in Venetië dan vorig jaar december.  En blijkbaar voelen ze zich sterk nu ze met velen zijn. Een aantal zoekt ronduit het gezelschap van mensen en ze gaan de duiven niet meer merkbaar uit de weg, ook al vormen die in de stad toch een overweldigende meerderheid.  Her en der hupsen de soorten broederlijk naast elkaar rond, alsof ze niet alletwee uit zijn op de schaarse kruimels die ’s winters van de restauranttafels vallen.
Daar was een jaar geleden geen sprake van.  Wanneer de duiven zich toen een bepaalde plek hadden toegeëigend konden de mussen hooguit stiekem wat kruimels mee te pikken.
Zouden de vogels aan een vredesmissie zijn begonnen?

Gepost in Dagelijks leven door Admin
Tags: , ,
No Comments »
WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Inloggen