mus-venezia

Het is een goede mussenwinter. Geen idee waardoor het komt, maar er zijn veel meer mussen in Venetië dan vorig jaar december.  En blijkbaar voelen ze zich sterk nu ze met velen zijn. Een aantal zoekt ronduit het gezelschap van mensen en ze gaan de duiven niet meer merkbaar uit de weg, ook al vormen die in de stad toch een overweldigende meerderheid.  Her en der hupsen de soorten broederlijk naast elkaar rond, alsof ze niet alletwee uit zijn op de schaarse kruimels die ’s winters van de restauranttafels vallen.
Daar was een jaar geleden geen sprake van.  Wanneer de duiven zich toen een bepaalde plek hadden toegeëigend konden de mussen hooguit stiekem wat kruimels mee te pikken.
Zouden de vogels aan een vredesmissie zijn begonnen?

Tags: , , december 13th, 2009